Friday, August 9, 2013

Trước đèn


ĐỌC LẠI VÀ SUY NGẪM. Buổi khuya yên tĩnh, sang thăm anh Dương Phượng Toại, đọc tiếp Ký ức người cha, chép những lời tâm huyết để đọc lại và suy ngẫm: "Với tôi, với anh chị em tôi, đức độ của cha là quá lớn. Cha mẹ là trời bể của con cái. Một pho kinh sách không chữ, tôi đọc và học cả đời không hết lẽ!" " Kiếm sống là một việc, nhưng con cố gắng nên người bằng văn chương! Văn chương cũng là một loại Kinh của Phật. Tuy không đưa được người ta đến bến bờ nào cả, nhưng nó làm cho người ta sang trọng, buông bỏ được mọi thứ nặng nề… Đời nào nhà ta cũng trọng văn chương!" "Theo đức độ và chữ Nhẫn của cha, tôi đã làm một người thợ cày thực sự trên hai cánh đồng: Cánh đồng làng và Cánh đồng chữ! "."Đói no, đời nào cây cũng phải giữ lấy gốc!"

Video yêu thích
http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam

Trở về trang chính
Hoàng Kim, Ngọc Phương Nam, Thung dung, Dạy và học, Cây Lương thực, Học mỗi ngày, Danh nhân Việt, Food Crops News, CassavaViet, foodcrops.vn

No comments:

Post a Comment