Thursday, August 1, 2013

Sự đọc
"Trong một thế giới có đủ bình tâm, người viết nhỏ hơn người đọc, người đọc nhỏ hơn quyển truyện họ đang đọc, và quyển truyện nhỏ hơn sự đọc. Người viết và người đọc rồi chết, truyện rồi quên. Sự đọc ở lại và làm nên một phần mênh mông trong định nghĩa của việc làm người." Đoàn Minh Phượng viết câu này, tôi tâm đắc đọc lại và xây dựng thư mục Ebook CNM Chào ngày mới hoangkimvietnam - Google Sites

Xem tiếp: Minh triết sống thung dung phúc hậu

Video yêu thích http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam

Trở về trang chính Hoàng Kim, Ngọc Phương Nam, Thung dung, Dạy và học, Cây Lương thực, Học mỗi ngày, Danh nhân Việt, Kim on Twitter, Kim on Facebook, Food Crops News, CassavaViet, foodcrops.vn

No comments:

Post a Comment